Dostrajacz

z języka angielskiego. regulator
osoba fizyczna lub prawna, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, w celu rozwiązania problemów dotyczących roszczeń ubezpieczonego w przypadku zdarzeń ubezpieczonych. A. porównuje fakty i okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, sporządza ekspertyzę dla ubezpieczyciela, wykonuje funkcje komisarza awaryjnego. A. przeprowadza ocenę ryzyka na podstawie wyników zdarzenia ubezpieczeniowego (realizacja ryzyka) i dąży do osiągnięcia porozumienia z ubezpieczonym w sprawie kwoty należnego odszkodowania. A. może działać zarówno jako pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i jako agent ubezpieczyciela pracującego na podstawie umowy o badanie i likwidację strat.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.