Uzupełnienie

ngl. dodatek
A. Dodatek do umowy, który określa lub zmienia część warunków.
B. W nawigacji, dodatek do karty, w którym wprowadzono nowe warunki lub poprawki.
In. Pisemne uzupełnienie już zawartej umowy ubezpieczenia, która zawiera zmiany do wcześniej uzgodnionych warunków.
Pan Pisemne uzupełnienie korespondencji pozaszkolnej opracowanej przez dyspozytora. Jest kompilowany, jeśli wystąpił błąd w obliczeniach dla średniej ogólnej; A. stanowi integralną część zmiany.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.