Adas

państwowej organizacji ubezpieczeniowej w Republice Rumunii. Założony w 1952 roku ADAS miał monopol na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w kraju, w tym w obrotach handlu zagranicznego. Państwowy monopol ubezpieczeniowy został zniesiony w Rumunii w 1990 roku. ADAS był preoborazovana w trzech niezależnych spółkach ubezpieczeniowych: Asprom, Astra i Carom.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.