Struktura organizacyjno-adaptacyjna

struktura firmy, łatwo się zmienia w zależności od pojawiających się wyzwań i zmian w otoczeniu warunków gospodarczych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.