Ad valorem

obliczone w formie stałego procentu wartości towarów, transakcji (podatek, cło).

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.