Ustawa o ubezpieczeniu


Eng. ubezpieczenie to dokument wydany przez firmę ubezpieczeniową w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego i będący podstawą wypłaty rekompensaty ubezpieczeniowej. W A. z. Miejsce, czas i przyczyny spowodowanych szkód są ustalone, środki podjęte w celu ewentualnego zachowania własności. Do A. s. Oficjalne wnioski właściwych władz są załączone: straż pożarna, policja drogowa itp., Potwierdzająca fakt uszkodzenia i jego przyczynę. A. z. jest sporządzany przez przedstawiciela organizacji ubezpieczeniowej (adjester) z udziałem ubezpieczającego lub jego przedstawiciela.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.