Absenteeism Landowner

forma własności gruntu, w którym środki produkcji - ziemia jest oddzielona od właściciela, który sam nie uczestniczy w procesie produkcji rolnej, ale otrzymuje jedynie dochód finansowy w formie czynszu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.