Absencja

(absencja) Unikanie pracy bez ważnego powodu; często jest to jednodniowa nieobecność w pracy z powodu choroby, ale bez wizyty lekarskiej. Absencja jest najczęstsza w dużych organizacjach, gdzie może stać się poważnym problemem. W celu zwalczania absencji niektóre organizacje wprowadziły elastyczny harmonogram prac, zwiększyły długość urlopu rocznego, uzupełniły normalny weekend o dni weekendowe i opracowały specjalne programy zachęcające do obecności w pracy.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.