Buddyzm

View All
Teodolit

Teodolit

Teodolit - geodezyjny przyrząd do mierzenia kątów w miejscu fotografowania i triangulacji. Różni się od astrolabów rurą o ulepszonym wyglądzie. T. o wysokiej precyzji nazywane są uniwersami . Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Państwowe Wydawnictwo Marynarki Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR, 1941 .

Słownik pojęć biznesowych

View All
Model Zarobki Koszty są ... Jakie są zarobki modelowe?

Model PrzychodyKonferencje

Angielski. incomeexpenditure model Model keynskianskaya według którego objętość równowagi dochodu narodowego oblicza się pod warunkiem, że planowane wydatki i realny produkt krajowy są funkcją wartości realnego dochodu narodowego. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.

Nie tak (nie tak), że ... ale (ale)
Keynesizm
SPREAD
NEZBI
PUNKT TRADING

Słownik pojęć biznesowych

View All
Wartość nominalna to ... Co to jest weksel?

Licznik Promissoryra

Patrz. Weksel własny Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.

Ogłuszony
Reklama internetowa
Elastyczne systemy produkcyjne
PANIKER
BRATANE