Słownik Winged Words i wyrażeń

View All

Wielki słownik filatelistyczny

View All
ARPU (Eng Średni przychód na użytkownika). - to jest ... Co ARPU (Eng Średni przychód na użytkownika. )?

ARPU (. Angielski Średni przychód na użytkownika)

Średni przychód na użytkownika jest wskaźnikiem używanym przez firmy telekomunikacyjne i oznacza średni przychód (zwykle miesięcznie) na abonenta. Wskaźnik ten jest również wykorzystywany przez inne telekomunikacje zorientowane na klienta (w szczególności przez dostawców Internetu), firmy IT itp. Jest to jeden ze wskaźników charakteryzujących sukces firmy.

Wielki słownik filatelistyczny

View All
SEGMENT RAPORTOWANIA to ... Co to jest SEGMENT RAPORTU?

RAPORTOWANIE SEGMENTOWE

Informacje o segmentach, o których mowa w sprawozdaniu finansowym. Mogą być segmentem działalności lub segmentu geograficznego w oparciu o jak one spełniają wymagania tej normy na stopień ujawnienia bilansu Biznes Słowniczek. Akademik. ru. 2001.