Słownik Winged Words i wyrażeń

View All
Partner

Partner

Osoba prawna lub osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem firmy, firmy lub tymczasowego akcesorium dla danej transakcji lub transakcji. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.

Wielki słownik filatelistyczny

View All
TECTONICS to ... Co to jest TECTONIC?

TECTONICS

Przenoszenie ziemskich warstw (groty pochodzenia tektonicznego) Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.

Wielki słownik filatelistyczny

View All
IVN Break Point - to ... Co IVN Break Point?

IVN Break Point

Eng. punkt pokrycia, punkt zysku od momentu, w którym wielkość sprzedaży zaczyna obejmować wszystkie koszty z danego okresu i koszty, które powstają. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.